try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Káposztásmegyeri Református Gyülekezet - refkap.hu

Hitmélyítő csendesnap

Az idei hitmélyítő csendes napunk fő témája a „Megbocsátás” volt.

Az igét Hajdú Bálint Kadosa hirdette köztünk. Kadosa szolgált nálunk Hajnalka és András szombat féléves szabadsága alatt. Megismertük, megszerettük őt, és most ő hozza Isten üzenetét számunkra. Aki hallotta őt szolgálni nálunk, azoknak nem kell bemutatnom, aki még nem hallotta, annak ajánlom, hogy hallgassa meg valamelyik igehirdetését a prédikációk menüpont alatt. A 2015-ös év igehirdetései között kell keresgélni.

Akik rutinos csendes nap látogatók, azok tudják, hogy ez a nap arról is szól, hogy a lelkészeink, rendszeres szolgálóink ezen a napon „pihennek”. Jó, tudom, hogy tudna egy lelkész pihenni a gyülekezetében? Hát úgy, hogy levesszük a válláról a terhet, és ezen a napon kicsit „egy” lehet közülünk. Ezt úgy tesszük még teljesebbé, hogy csendes nap másnapján, vasárnap is vendég igehirdető hirdeti az igét. Idén Dűh Klaudia volt vendégünk, viszont elfoglaltságai miatt csak egy héttel későbbre tudta elfogadni meghívásunkat. Klaudiára még szinte mindenki emlékszik, hiszen ő még a tavalyi évben a gyülekezetünk szerves rész volt.

Kadosa bevezetője és a csendesnaphoz kapcsolódó hangfelvételek:

A képen a világ legveszélyesebb függőhídja látható. Pakisztánban, Hunzában szeli át - az emberek útját álló, hatalmas akadályt - a Borit tavat.

Az ottaniak mindennapi életének része ez a kihívás: átkelni az ingatag függőhídon újra és újra, leküzdve így a nagy akadályt, de leginkább saját magukat. Muszáj megtenniük, különben nem működik a mindennapi élet...

Egy kiváló keresztyén író egy könyvében a megbocsátást pont egy ilyesféle ingatag függőhídhoz hasonlította: "Ahol hiányzik a kegyelem, ott repedések keletkeznek családok között, anyák és lányok, apák és fiúk, testvérek, vagy épp lelki testvérek között. E repedések pedig, ha elhanyagolják őket, tovább szélesednek, és életveszélyes, mély szakadékká terebélyesednek, amelyet már csak egyetlen módon lehet áthidalni: a megbocsátás nagyon ingatag kötélhídjával."

Ha már csak egyszer is álltunk egyik vagy másik szélén ennek a szakadéknak, nagyon is értjük ezt a képet...

Igen, a megbocsátás félelmetes, és irracionális dolog! Minden az ellen szól, hogy rálépjünk arra a bizonyos ingatag kötélhídra. De Krisztus óta tudjuk, nincs más út: "Atyám bocsáss meg nekik..."

Nekünk követőinek sincs más választás...

Jövő szombaton Isten igéjére (leginkább Mt 18) figyelve, körül járjuk ezt a témát, és reménység szerint eljutunk oda, hogy minél többen elindulunk a magunk ingatag kötélhídján... azon bizonyos másik ember felé. "Mert példát adtam néktek..."- mondta Megváltónk. Bizony testvérek, ebben is.

Várva a találkozást veletek és Ővele, addig is Isten áldjon mindenkit, szerettel:

Kadosa

A délelőtti igehirdetés hangfelvétele
A délutáni igehirdetés hangfelvétele
A május 7-i prédikáció Csere Gábortól szintén kapcsolódik a témához
A május 14-i prédikáció, a csendesnaphoz szervesen kapcsolódva, Düh Klaudiától

Szabóné Szónok Enikő


Korábbi csendesnapjaink

A hitmélyítő csendes napunk örökös kulcsszava a növekedés. Isten növekedést vár tőlünk a róla való ismeretben, a hozzávaló ragaszkodásunkban, a vele való járásban. S ehhez ő minden feltételt biztosít. Azt mondja: én adom a növekedést, én munkálom a gyümölcstermést!

2016. április 23.

Téma: Istenben való bizalom - "Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!" (Péld 3,5)
Csendesnapi prédikáció:
Járay Márton, református lelkész (délelőtti igehirdetés, délutáni igehirdetés)
Bizonyságtevő: Somody Imre (bizonyságtétel)
Vasárnapi prédikáció: Tar Zoltán, gödöllői református lelkész (vasárnapi igehirdetés)