Húsvéti kalendárium

Március

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

1

Böjti gondolatok

Sok kép él bennünk, mi is a böjt. Van, aki idegenkedik tőle, mások rendszeresen böjtölnek – széles a paletta. Járjuk körül együtt ezt a témát, vizsgáljuk meg magunkat, hogy állunk a böjthöz. Böjt alatt most azt értem, hogy bizonyos ideig nem eszünk, csak vizet iszunk.

Jézus és a böjt: Jézus is böjtölt, megkeresztelése után, a szolgálatára készülve. Vegyünk példát Jézustól: egy szolgálat elkezdése előtt, de akár minden év elején figyeljünk Istenre imádságban és böjtben – ha nem is negyven, de egy napig. Ezen időszak alatt megtapasztalhatjuk, hogy mennyi idő szabadul fel imádságra és igeolvasásra.

Böjt? Természetesen! Jézus teljesen természetesen beszélt a böjtről: „amikor pedig böjtöltök” (Mt 6,16, ld. még itt: Mt 9,14-15). Nekünk ez mennyire magától értetődő? Egy-egy nehéz élethelyzetben nem is marad más, mint az, hogy fokozottan figyeljünk Istenre.

Böjt és titok: az adakozáshoz és az imádsághoz hasonlóan ne reklámozzuk azt, hogy éppen böjtölünk – elég, ha Isten látja. A böjtöléskor kiderül az is, hogy kitől várjuk a jutalmat: az emberektől vagy Istentől (Mt 6,16 18).

Böjt és öröm: a böjt alkalom lehet arra is, hogy Isten előtt örvendezzünk, hogy több időt töltsünk a jelenlétében (Zak 8,19). Jó Istenre figyelni és Őbenne gyönyörködni! Vajon ez nekünk örömet okoz? (Zsolt 37,4)

További olvasmány: Ézs 58.

Gyakorlati tanácsok: csak akkor vágjunk bele ilyen böjtbe, ha egészségesek vagyunk. Vigyük bátran Isten elé kérésünket vagy azt a helyzetet, ami foglalkoztat minket. Isten válaszolhat a böjt során nekünk. Legyünk nyitottak Őfelé!

Hős-Tóth Péter

2

 

Kezdd az új évet azzal, hogy mindjárt a böjt lelkigyakorlatára fordítod a figyelmedet, az ige szaván való elmélkedésre és az Istennel való közeli kapcsolat elmélyítésére, de ne csak elmélkedjünk Isten szaván, hanem tegyük is amit mond.

Miről szólna a böjtöm, Istenre figyelésről vagy cselekvésről?

Kicsit visszatekintve még a karácsonyra, ajándékom mellékleteként kaptam ezt az igét unokámtól:

„Akik az Úrban bíznak olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökké megáll.”
(Zsolt 125,1)

A Sion jelentése az újszövetségben az üdvösség jelképe, és a megváltott ember lakóhelyét a mennyországot jelképezi. A Biblia szerint ez az egyetlen abszolút földrengésbiztos hely a Földön.

Az év elején kaptam egy rossz hírt az egészségemmel kapcsolatban, de biztattak, hogy ez nem olyan „rossz”, ha kimetszik a beteg részt minden rendben lesz. Tényleg csak ennyi lenne?

Az Úr kegyelme megoldhatja a jelen gondjait, ez azonban ebben a világban mindig csak időleges, új gondok, újabb nehézségek jöhetnek, de eljön az az idő amikor Isten végérvényesen legyőzi a gonoszt, és elérkezik a végső szabadulás ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedett be.

Álljunk szilárdan „mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll”, mert Isten tegnap, tavaly, és a jövőben is ugyanaz marad, az Ő kijelentett Szava nem változik.

Húsvét közeledtével ezzel az örömhírrel, a feltámadott Úr Jézussal együtt készüljünk az ünnepekre!

KM.

3

Megváltás

A megváltás hatalmas SZERETETET jelent! Ennek a szeretetnek következménye van az életemben, mert már nem balkézről való gyermek vagyok, akit nem tudtak elfogadni, befogadni, hanem szeretett gyermek vagyok, akit örökbe fogadtak, és nemcsak örökbe fogadtak, hanem befogadtak, és örökös lettem az Atya nagycsaládjában.

Ez a legszebb és legnagyobb SZERETET, hiszen feltétel nélküli SZERETET, amit nem az én érdemeim miatt kaptam, nem tudom megvenni, megszolgálni, hiszen hatalmas ára volt, hogy én szeretett gyermek lettem. Mi az ára ennek a szeretetnek? Az, hogy az Atya édesgyermekét, Jézust, áldozta fel értem, egy fattyúért, aki csak a bajnak van.

Hogy-hogy így szeret az Atya? Azért tud így szeretni a mennyei Atya, mert Ő soha nem úgy látott engem, ahogy mások látnak engem, hanem az elesettségemet látta. Látta, hogy megváltásra, szeretetre, megerősítésre, bátorításra és a legfontosabb KEGYELEMRE szorulok. Ezért küldte el Fiát erre a földre, hogy belekeresztelkedjen a bűneimbe, hiszen Ő a bűnt nem ismerte, és tiszta volt, hogy felszegezze a bűneimet a keresztre, meghaljon, és feltámadjon értem. „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”

Áldott ünnepet kívánok!

Győrödi Andi

4

Értékes vagy!

„Ti sok verébnél értékesebbek vagytok.” (Mt 10,31)

Évekkel ezelőtt sokáig kerestem egy igét. Olyat kerestem, ami jellemző rám, ami fontos nekem, ami jellemzi az Isten-kapcsolatomat. Ez lett az az ige. Magában is elég érthető ez az ige, de sokkal jobban érthetővé válik, ha elolvassuk, mi van előtte a Szentírásban: „Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.” (Mt 10,29-30) Isten szeret! Akkor is, ha nem mindig látszik. Lehet, azt érzed, Isten nem szeret, de attól még nem így van. Miért szeret? Mert ember vagy! 🙂 Mert gyermeke vagy. Gyenge vagy? Erős vagy? Vékony vagy? Kövér vagy? Magas vagy? Alacsony vagy? Szép vagy? Csúnya vagy? Kopasz vagy? Hajasbaba vagy? Bűnös vagy? Bűntelen vagy? Ez utóbbit, mondjuk kétlem. De ez mind-mind TELJESEN TÖK MINDEGY! Istennél nem számít.

Tudod honnan lehet tudni Isten szeretetét? Húsvétban megmutatta. Elküldte a Fiát értünk. Helyettünk. És igen, miattunk. Meghalt értünk az, akit Isten a legjobban szeretett, hogy mi élhessünk. De fel is támadt! 🙂 Gyermekei vagyunk Istennek. Egy dolgot kell ezért csak tenni: elfogadni és elhinni. Jó, legyen kettő, de ha belegondolsz, ez egy. Bűntelen leszel? Aligha. Tökéletes leszel? Hát, nem igazán. Isten ezt látja? Látja, de nem érdekli. Miért nem? Krisztusért. Én sem vagyok tökéletes. Pedig menő lenne. Bűntelen? Hát, aki ismer, tudja, hogy nem. DE! Istent nem érdekli. Ettől még gyermeke vagyok. Csak azért, mert Krisztus meghalt értem. Hidd el, érted is! Ő nem személyválogató. Ő Krisztust látja bennünk. Aki meghalt miattunk, helyettünk, értünk. A bűneinket fizette ki az, aki bűnt nem ismert. De fel is támadt. Hogy legyen reménységünk! Ha Ő feltámadt, mi is fel fogunk. Készíti a helyet. Gyere, válts egy jegyet a Mennyországba! Nekem már megvan. Elég lesz oda útra. 🙂 Addig meg, míg nem ér oda a járatunk, kinek-kinek ízlése szerint (én 427-es V8-as Corvette-tel megyek), élvezzük a fiúságot! Isten fiainak kiváltságait. Isten szereti a gyermekeit. Téged is! És Isten gondviselő atya. Tudja az összes nyűgödet itt a földön. Bátran vidd elé! Hogy mikor válaszol? Nem tudom. Engem sokszor várat. És? Ő dolga. 🙂 De SZERET! Ezt jegyezd meg! Még egyszer: SZERET! Még egy kis adalék: Mt 6,25-32

És hogy mire kellett annak idején ez az ige? Hogy életem végéig magamon hordhassam.

Soli Deo Gloria!

Polgár Dávid

5

Húsvéti gondolatok Benjitől

Nekem a legjobban a nagypéntek és feltámadás jut eszembe, hogy a piszkos ruhám tiszta, ragyogó fehérré vált Jézus halálával. Ezt, mikor rosszat teszek, sokszor érzem, hogy koszos lettem, és a szívem sötétté vált. Nagyon nagy harcot vívok, hogy tudjak szívből bocsánatot kérni Istentől, és akit megbántottam. Az is eszembe jut a húsvétról, hogy a tanítványok nélkül nem hallhatnék Jézusról, mert Ők hirdették Krisztus szeretetét a nép között, és terjedhetett az üzenet, hogy Isten szeret minket a Szent Lélek által.

Áldott ünnepet!

Benji

6

 

„Jézus emlékezzél meg Rólam, amikor eljössz a királyságodba.” (Lk 23,42)

Ez az igeszakasz sokszor, sokféleképpen gondolkodtat el, nemcsak így húsvét körül. Hogyan? Úgy is lehet a mennyei királyságba kerülni, hogy egész életemben bűnös életet élek, embertársaim hátrányára, környezetem terhére és direkt Isten ellen élem a mindennapjaimat? Eme gondolatok ellentmondanak a keresztényi gondolkozásnak és a józan észnek is.

Távol legyen tőlem az erőszakos minta hirdetése és követése. De a megbocsátás, mint az Isten felénk nyújtott kegyelmi ajándéka, máshogy működik a mi gondolkodásmódunk szerint és igazságérzetünk alapján. És máshogy Jézus Krisztusnál, még ha nem is értjük ezt a megkönyörülést a Mindenhatótól.

Minden úrvacsorai közösség előtt hitpróbát teszünk a lelkész által, bűnbocsánatot kérve. Az, hogy megbocsáttattak a bűneink, az a húsvétvasárnapi csoda üzenete! Ekkor támadt fel Krisztus a kereszthalálból, győzött a sátán felett. Bűnbocsánatot kaptunk és beléphetünk a mennyei királyságba, ahol közösségben lehetünk Istennel.

Az igeversben szereplő megfeszített bűnözőnek megadatott ez a bűnbocsánat és számunkra is megadatott, csak el kell fogadnunk nyitott szívvel.

Koronka Marci

7

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant…

Gyermekekkel való munkám során sok bibliai történetből készültem fel. Egyik legizgalmasabb és elgondolkodtatóbb volt számomra Ráháb története.

Ráháb Jerikóban élt, azt tudhatjuk róla, hogy egy pogány prostituált volt. (Ő segítette a szökésben azt a két kémet, akik Jerikó elfoglalásában játszottak szerepet.) Máté evangéliumában mégis Jézus családfájában szerepel a neve. Ő volt Boáz anyja. (Mt 1,5)

Származása ellenére valódi hitre jutott.

Isten nagyobb, mint a mi bűneink! Számára nincs egyetlen elveszett ember sem! Ő a helyreállítás Istene! Kegyelme úgy világít, mint amikor az ékszerész egy gyémántot fekete bársonyra helyez, hogy kiemelje annak ragyogását. Istennek hála, a kegyelem Jézus Krisztusban a miénk!

Ezt az ajándékot gyermeki hittel elfogadtam, és ha már az enyém, akkor a legnagyobb „főnökömtől” szabadságot írattam ki az örökkévalóságig. Így hát hátra dőlhetek a lelki nyugágyamban és élvezhetem a Krisztustól kapott szabadságomat. Szabad vagyok megbocsátani, szabad vagyok bocsánatot kérni, szabad vagyok jóval felelni a rosszért.

Istennek hála nem kell egyedül erőlködnöm, mert Jézus segítő jelenléte mindig velem van!

János evangéliumában azt olvashatjuk, hogy „…miután egybegyűltek a tanítványok, eljött Jézus, és megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek! A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat.” (Jn 20,19)

Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy Jézus álljon minden szavunk, döntésünk és minden élethelyzetünk közepén, hogy az a békesség és öröm töltse be szívünket, mint akkor a tanítványokét!

Mikó Anna

8

 

Isten kezdettől fogva az ember kedvére teremtette a világot. Micsoda nagy kegyelem, hogy a Mindenható, aki maga a Teremtő, lemond arról a jogáról, hogy elnevezze teremtményeit és átadja e jogot egyik teremtményének. Az ember pedig nagyon tud ragaszkodni ahhoz, amit elnevez. Az élet, a világ azonban továbbra sem volt elég jó. Hiányzott belőle valami szépség, valami báj, valami, amihez még ennél is jobban ragaszkodhat.

Isten kezdettől fogva az ember kedvére teremtette a világot. Nem volt tehát kérdés, hogy ez az állapot változik. S mert az ember, amihez nagyon ragaszkodik, azt elnevezi: „Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve…” És ma, nőnapon, jegyezzük meg, a nő majdnem a legjobb, ami történhetett a világgal.

Isten kezdettől fogva az ember kedvére teremtette a világot. Ezért amikor az ember elárulta Teremtőjét, ő nem vette el az embertől azt. Meghagyott neki mindent, aminek nevet adott, többek között életét is, még ha ketté is osztotta azt egy mérföldkővel, a földi élet végével. A mérföldkövek arra jók, hogy ráülve megpihenjünk fárasztó utunkon, visszatekintsünk oda, ahonnan jöttünk, megvonjuk addigi utunk summáját, majd előre tekintve eldőljön, merre tovább. S az út pora, mely addigi utunkon ruhánkra ragadt, megakadályozza, hogy a főbejáraton engedjenek be minket, marad tehát a hátsó sikátor.

Isten kezdettől fogva az ember kedvére teremtette a világot. Nem volt tehát kérdés, hogy ez az állapot változik. S mert a Teremtő meghagyott az embernek mindent, ez pedig mégis kevés volt, így kellett neki adnia még egyet. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” És ma, a kereszt és a feltámadás ünnepére készülve, jegyezzük meg, Jézus a legjobb, ami történhetett a világgal.

Mert Isten kezdettől fogva az ember kedvére teremtette… a Mennyországot.

Sánta István

9

 

Elérkeztünk a farsang után a böjti időszakba. Nem kevés idő, főleg hogy a mai ember fut és nem ér rá lecsendesedni, elcsendesedni Isten előtt. A böjt pedig erre invitál bennünket. Isten előtt való megnyugvásra.

Mi is a böjt lényege?

Az eredeti görögben „nem evést”, étel megvonást, testi táplálék lemondását jelenti. Hitre jutásom után sokáig csak erről szólt a böjt. Akkor is leszűkítve a Nagypéntekre. Húsevés nélküli táplálkozásra. Évek múlásával egyre inkább bővült a kör. Isten megmutatta, hogy nem csak a test kielégítésének, hanem igényem, kényelmem, elvárásom lemondása is lehet böjt. Megvallom, nagyon sokszor elbuktam és ez ma sincs sajnos másként. Hála az Úrnak nem mond le rólam és tanít szüntelen, Fáradhatatlanul. Szabad döntésem van, hogy miben, mennyi ideig, és mi módon teszem. A lényeg, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Jézus is 40 napig böjtölt szolgálata megkezdése előtt.

Egy gyönyörűséges bizonyságtétel volt számomra, amikor kórházba kerültem, nem volt szabad étkeznem. Nehéz volt elviselni. De! Voltak hittestvérek, akik megbeszélték (összegyűltek) és a teher-hordozásban mellém álltak. Szívemet nagyon megérintette ez a szeretet, amit az Úr általuk küldött felém. Böjtöltek értem és velem. A böjt, Istennek való engedelmesség.

Az Ézsaiás 58-ban részletesen olvashatjuk mi a helyes és helytelen böjt. Csodálatos ígéreteket olvashatunk pl. „Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.” (Ézs 58,8)

Gyakorolhatjuk magunkat ebben a szép és egyben nehéz feladatban. Áldja meg az Úr a döntéseinket, elhatározásainkat és vezessen ebben az időszakban is mindnyájunkat. Ámen.

Éva

10

Nekem az olyan böjt tetszik…

Talán ismeritek azt az érzést, amikor felbuzdul az ember lelke, hogy annyira szeretne Istenhez közel kerülni, valami jót tenni, valahogy tisztábbnak, szentebbnek lenni…

Ilyenkor előfordul, hogy egy nagy fogadkozással nekifeszülök valaminek: többet fogom olvasni a Bibliát, elmélyültebben fogok imádkozni, naponta meghallgatok egy Igehirdetést, vagy felajánlásból szeretetből lemondok valamiről, amiről tudom, hogy le kéne, pl.: a késő estig tartó olvasásról.

Jó, jó… nem rosszak ezek, csak egy pici baj mégis van. Éppen csak az marad ki, hogy megkérdezzem: Uram, Te mit szeretnél tőlem, ebben a böjtben? Hogyan szerethetnélek jobban? Pedig, ha megkérdezem, megmondja: „Nekem az olyan böjt tetszik…” (Ézs 58,6-tól kezdődő versek írják le bőven.) Azt a sok gyönyörű példát, amit itt leíratott Istenünk Jakab levelének egy sora összefoglalja:

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jak 1,22)

Én így értem: Cselekedjem meg, amit megértettem az Igéből. Ne csak az elmémet tápláljam, hanem a szívemet is.

Ez pedig csak akkor sikerül, ha az Urunktól kapott józan értelmünk és Szentlelke vezetése alatt cselekszünk is, nemcsak „fejtágítunk”. Hogy mit? Ézsaiás 58-ban bőséges a felsorolás.

Még egy gondolat ide a végére: „…hogy be ne csapjátok magatokat…” (Jak 1,22) – Még ez is értünk van. Amint engedünk az Igének és meg is cselekedjük, amit megértettünk, még az is nekünk szolgál a javunkra!
Ilyen Urunk van. 🙂

Sz.É.

11

 

„Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség” (Fil 1,21)

Első hallásra nehéznek tűnik ez a gondolat. Pedig nagy-nagy örömhírt rejt. Olyan jó, hogy tudhatjuk, már itt Isteni tartalmat hordozhatunk a földi testünkben! Jézus tanításait, ajándékait, örömhírét adhatjuk, oszthatjuk másoknak.

Nekünk az élet Krisztus! Nem akarunk Tőle elszakadni, mert Ő már magához ölelt minket. Vitte Őt a keresztre az irántunk való szeretet ereje. Ez a szeretet nagyobb, mint a mi bűnünk. A feltámadással Isten hitelesítette Jézus egész életét és megváltását.

Álljunk a kereszt mellé, és mindig többet fogunk megérteni Jézus kimondhatatlan szeretetéből!

Koronka Éva

12

 

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” (1Pt 2,24)

Bűnt követett el. Nem csak a társadalom morális törvényei szerintit, hanem a büntetőjog törvénye szerintit is. Börtönbüntetéssel is büntethetőt. Gyanúsítottként kellett kihallgatnom, bűnügyi nyilvántartásba kellett vennem. Az előzményekből sejtettem, hogy nem fog meglepődni a gyanúsításon, az eljáráson, tisztában van a következményekkel.

Sokak által megbélyegezett volt már akkor is, amikor először találkoztam vele. Emberileg teljesen értettem hogyan sodródott bele ebbe a helyzetbe. Emberileg – bár nem értettem egyet – de abszolút megértettem őt.

Összetörtsége, szomorúsága a saját maga okozta helyzet miatt már találkozásunk első pillanatában látható volt számomra is. Végigcsináltuk a hivatalos részt, többször elmondta mennyire bánja, sajnálja, hogy nem volt elég felelősségteljes. Amikor minden hivatalos teendővel végeztünk ki kellett őt kísérnem az épületből, mint minden más ügyfelet. Közben beszélgettünk. Visszafogottan, de mégis őszintén, mint két ember és nem, mint a rendőr a gyanúsítottal.

Aztán kaptunk mindketten néhány Istentől készített megszentelt pillanatot ott a zord rendőrségi épület folyosóján, ahol – nem sokan ugyan – de emberek járkáltak, munkájukat végezték. Azt sugallta nekem Isten, hogy mondjam a következő szavakat ennek az embernek: „Tudja, ebben az életben nagyon sok ember nem fog magának soha megbocsátani. És ezt az eljárást most végig kell csinálni, és amit tett, azért valamiféle büntetést kell majd elszenvednie. De tudja meg azt is, hogy az Úristen látja a maga bűnbánatát és megbocsát Önnek Krisztusért.”

Néztem az arcát, mély barna szemét és „láttam” a szívét, a lelkét. Eljutott a szívéig ebben a pillanatban az, amit a tudata a régmúltból ismert. Megérintette őt Istenünk mélységes mély szeretete és ott a zord rendőrségi folyosón elkezdtek potyogni a könnyei. Nekem is. Csöndben, szavak nélkül néztünk egymás szemébe, és beszélt a lelkünk és beszélt a LÉLEK ővele.

Elmondhatatlan csoda volt, ahogy ott álltunk Isten jelenlétében a hivatalos közeg közepén és körbevett bennünket a bizonyság fellege. Nem látott minket senki, még azok sem, akik elmentek mellettünk. Isten tenyerén voltunk mindketten és hinni akarom, hogy ez a pillanat bevésődött egész lényébe. Hinni akarom, hogy nem megszomorodva, hanem reménnyel és Isten szeretetével a szívében lépett ki az épület ajtaján, és erőt merít ebből a pillanatból tettének következményeit viselve is.

 

13

 

„De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.” (Ez 16,60)

Ez milyen kedves ige, gondoljuk első olvasásra. Aztán ha elolvassuk a 16-odik fejezet első hatvan versét, akkor teljesen elborzadunk. A fejezet így kezdődik: „Így szólt hozzám az ÚR igéje: Emberfia! Szembesítsd Jeruzsálemet utálatos dolgaival!” és utána sorban sorolja, hogy milyen bűnöket követett el Izrael. Nem kis bűnöket, hanem utálatos, halálos bűnöket. Köztük, hogy csak egyet említsek, saját fiaikat áldozták fel a bálványoknak. Pedig Isten mennyi mindent tett értük, amikor bajban voltak! Felnevelte őket, felruházta őket, ételt, italt adott nekik. És ez a hála?

Majd hirtelen változik a hangnem és a szövetség megújításáról beszél. Annak ellenére, hogy erre remény sincsen és úgy tűnik Isten végleg elhagyta őket és mégsem, mert Isten visszaemlékezik a régi szövetségre és erre hivatkozva megbocsát nekik.

Húsvétkor is úgy tűnik, amikor meghal Jézus, hogy minden elveszett. Még a tanítványok is el vannak keseredve. Visszatérnek a régi életükhöz, hiszen mindennek vége, akiben a reménységük volt az meghalt. Mint itt Ezékielnél is, mikor a fejezet elejét olvassuk, úgy tűnik, hogy minden elveszett. Úgy látszik, nincs remény a kegyelemre. De Jézus feltámadt és ezzel minden megváltozott! Elkezdődött egy új szövetség az ember és Isten között, ami jóval több, mint az Ezékiel könyvében említett régi szövetség megújítása. Ez az új szövetség eleve a kegyelemre épül és örökké tart.

Csontos Ági

14

A megújulás és újrakezdés: A Húsvét

Február elsején csodálatos idő volt és akik voltak a gyülekezeti kiránduláson azok emlékezhetnek a langyos melegre. Csodálatos világban élünk, ahol a tavasz eleje engem mindig elvarázsol.

Elsőként érzem a nap sugarainak erejét a bőrömön. A fekete rigók még bátortalanul, de már harsányan trilláznak. A földnek újra illata van és a konyhakert felásása hatalmas élményt jelent. Felemelő érzés, hogy akár kabát nélkül lehet biciklizni… Szóval a kora tavasz egy csodavilág.

Milyen jó, hogy itt nálunk a Húsvét tavaszra esik. Számomra van isteni üzenete annak, hogy Jézus feltámadásának ünnepére a körülöttünk lévő világ is megújul. És ennek a megújulásnak én is részese lehetek.

Ugyanis nekem is van egy csomó problémám, megrögzött rossz tulajdonságom, becsontosodott bűnöm. Van, amikor ezek fölött csak sírni (néha nevetni) tudok. Ezek a bűnök olyanok, mint a téli mező. Fagyos, zúzmarás és kietlen.

És ebbe az érzésvilágba robbant bele a tavasz örömüzenete: Nem lesz ez mindig így. Eljön a feltámadás, a megújulás, az isteni kegyelem ideje.

Létezik ennél nagyobb örömüzenet? Aligha…

Szakolczai József

15

 

„Azért ezt mondta neki [Salamonnak] Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet…” (1Kir 3,11–12)

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemcsak a szabadság iránti vágyat, a hazafiasságot erősítette, hanem megformálta a szabad vallásgyakorlat lehetőségét is. Az áprilisi törvények biztosították a törvényesen bevett felekezetek közötti egyenlőséget.

A nemzet egy fontos válaszúthoz érkezett, megfogalmazták, hogy mit kíván a magyar nemzet és képesek voltak közösen áldozatot is hozni érte.

Salamon is kívánhatott valamit, és Isten segítségével tudott jól dönteni: Isten vezetését kérte. Nem egy passzív adományt kért, hanem olyat, ami egész életére kihat, aktívan részt vesz benne nap mint nap. Ez a kérése nemcsak a saját életét változtatta meg, hanem az egész nemzetét, sőt kihatással volt a környező népekre és későbbi nemzedékek életére is.

Mi miket szoktunk Istentől kérni? Hajlandóak vagyunk-e odatenni a magunk részét? Azt szeretnénk, hogy Isten betöltse, vagy csak várjuk, hogy teljesítse a vágyainkat? Mennyire vagyunk képesek felülemelkedni saját nézőpontunkon, és észrevenni, hogyan illeszkedünk Isten tervébe?

Uram, hálát adunk neked, hogy a tenyeredben tartasz nehéz időkben éppen úgy, mint amikor úgy érezzük, hogy kitárulnak előttünk a lehetőségek. Adjad Szentlelkedet hogy tudjunk helyesen dönteni. Kérünk mutass rá arra, hogy hitéletünk mely részén van szükség gyökeres változtatásra, forradalomra!

Sebők Márton László

16

ROMOKBÓL HAJLÉK (Ézsaiás 58) – Vissza a gyökereinkhez

A napokban láttuk a Hazajárók Ausztráliáról szóló egyik epizódját.

Meglepetésünkre a Queensland tartományban élő 48-as és 56-os magyarok még mindig tisztán beszélik az anyanyelvüket. Büszkék gyökereikre. A Gold Glasban élő magyarokat összefogó Gyöngyi úgy érzi, csak azért kellett Ausztráliába mennie, hogy folytassa már megkezdett munkáját: hazaszeretetre, kultúránkra és az ősi nyelvre nevelni az unokákat. FELADAT: ÉGVE TARTANI A LÁNGOT.

Ami nagyon megfogott bennünket, hogy a világ másik végén Brisbane-ben Kovács Lőrinc református lelkész kitartás, erő és HIT segítségével elhatározta és megvalósította, hogy a kis magyar közösségnek legyen református temploma. Büszke arra, hogy ebben a romboló világban, amikor templomokat gyújtanak fel, nekik sikerült Isten házát felépíteni, ahol anyanyelvükön hallgathatják az Istentiszteletet.

Ezt érezzük ÉBREDÉSNEK és igazi HITVALLÁSNAK. Anyanyelv, hazaszeretet, hit. Példát vehetünk róluk. Imádkozzunk értük.

Tné Anna és V. Jutka

17

 

Húsvétra készülünk. Egy olyan ünnepre, ami telis-tele van népi hagyományokkal. Az ünnep azonban nem csak rólunk szól, s nem csak a szép ruhákról, meg kellemes tavaszi fuvallatról, meg ízletes ételekről, meg boldog családi idillről, meg locsolkodásról, hanem Valakiről, aki a legtöbbet adta: önmagát, érettünk.

„Harmadnapon halottaiból feltámada…” A sírt az asszonyok üresen találták, s az életük ott megváltozott. Találkoztak Jézussal, mint Mesterrel, találkoztak Jézussal, mint áldozattal, s találkoztak Jézussal, mint feltámadottal. Ez a találkozás pedig az egész életüket új alapokra helyezte. Neki azért kellett megszületnie, hogy meghalhasson érettünk, s azért kellett meghalnia, hogy nekünk ne kelljen örök halált szenvednünk. Ő volt a váltságdíj sokakért, Ő vette magára a büntetést, ami minket kellett volna érjen. Ő szenvedett miértünk, s Ő vett uralmat a halálon is, mert harmadnapon halottaiból feltámadt. Ő győzött, s ezzel a győzelemmel tud minket is átvinni a győztes, örök életbe. Ártatlanul szenvedett, de ez volt az Ő küldetése. Húsvét vasárnapján erre emlékezünk, az új élet reményével indulunk el. Hajnalban Jézus legyőzte a sírok éjjelét. Azóta ünnepeljük a vasárnapot, s azóta emlékeztet minket minden piros betűs vasárnap a feltámadásra.

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is… Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor 15,14.19-20)

Erről szól a Húsvét.

A népi hagyomány szerint a húsvét az új élet, új termés ideje, termékenység ünnepe, a lányokat azért locsolják, hogy „jó nagyra nőjenek”, a többi pedig csak a tavasszal jár. Megújulás, új élet. Így szokták nevezni. De nem tudják, hogy az első Húsvét is éppen ezt jelentette. Az áldozati bárány volt maga Jézus, mert úgy tűrte a szenvedést, mint a bárány, amikor nyírják. Csöndben, tiltakozás nélkül, némán tűri a szenvedést, hogy bántják; azt is, ha leölik. Egyesek szerint még sír is. De nem hadakozik, nem menekül, nem visít, nem szalad. Csak áll, és vár. Szokás mondani, hogy „birkatürelmű”, hát innen ered a kifejezés. A birkának olyan türelme van, olyan tűrőképessége, hogy egyáltalán nem mutatja ki a fájdalmát. Viseli a sorsát. Jézus éppen ilyen szerepet vállalt. Tűrte a köpdösést, a gyalázkodást, a megalázást, a korbácsütéseket, a fájdalmat, s a kereszthalált. Pedig nem volt bűnös. De értünk vállalta, mert szeretett.

A húsvét előzménye a Pászka ünnepéhez köthető, akkor a zsidók a kivonulásra emlékeztek, s a pászkabárányra, amelynek a vérével meg kellett kenniük az ajtófélfát, hogy életben maradhassanak. Majd ezt a bárányt fogyasztották el. De Jézus halála és feltámadása óta az ünnep is több lett annál, hogy emlékeznek az Egyiptomból való szabadulásra. Nem csak Egyiptomból szabadította meg Isten a népet, hanem a bűneikből is megszabadított minden Benne hívőt, aki Jézus váltsághalálát elfogadja.

A húsvét előtti időszak a böjt, ami szűkebb értelemben azt jelenti, hogy a böjtöt tartók nem fogyasztanak húst (40 napon keresztül). Tágabb értelemben a böjt valami olyan dolog mellőzése, amit az ember szeret, de mégis megvon magától, saját magát ezzel önmegtartóztatásra, visszafogottságra nevelve, hogy Istennel legyen közelségben, közösségben. S amikor a böjtnek vége van, lehet újra húst enni, húst venni. Hús-vét. A sonkát és a tojást tehát ezért esszük húsvétkor. A tojás az új életet szimbolizálja, belőle új élet fejlődhet, ott van benne az új élet reménye.

Húsvét erről szól.

 

 Örvendezz, örvendezz, minden nép,
 Vidd a hírt, vidd a hírt szerteszét:
 Jézus legyőzte a sírok éjjelét!
 
 Sziklakő, sziklakő nincsen ott,
 Szólanak, szólanak angyalok:
 Húsvét hajnalban Jézus föltámadott!
 
 Él az Úr, él az Úr, mit se félj,
 Benne higgy, Benne higgy, jót remélj!
 Jézust meglátja mind, aki hitben él.
 
 Mondjunk hát, mondjunk hát éneket,
 Hirdessék, hirdessék mindenek:
 Jézus által nyerünk Örök életet.
    Szöveg: Hamar István és Jobbágy István
    Dallam: huszita ének

(ifj.) Polgár Ági

18

Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

Mennyei Édes Atyánk, örökkévaló Istenünk, magasztalunk végtelen szeretetedért! Irgalmad végtelen, naponta lehajolsz hozzánk, kegyelmeddel hordozol, s vezetsz bennünket, gyermekeidet az örökkévalóság útján. Szereteted kiárasztod reánk és megőrizel.

Rád bízzuk életünk! Hadd legyen fényedtől fénysugár az életünk! Hálát adunk: életünk „zúgó” tengerében a Te védő karod ölelt át eddig is s őrködött életünk felett. Mennyi öröm és bánat, de Neked Urunk mindig volt hatalmad a nehézből is jót kihozni: közben hitünk erősödött, s Igéd iránti szomjúságunk nőtt. Segítettél Urunk, hogy ne legyünk elbizakodottak. Mindenhez Te adsz erőt. A magam erejéből nem lennék képes jót tenni és Jézusom követni.

Mid van, amit nem kaptál? Minden felülről jön a világosság Atyjától, a kegyelem Istenétől. Ő fényes, dicsőséges jövőt készít nekünk. Kegyelme őriz bennünket, mert Ő tegnap, ma és holnap, s mindörökké ugyanaz.

Nagypénteken, amikor Jézus Krisztus a Golgotán, ott a kereszten meghalt bűneinkért, ekkor Isten ajtót nyitott előttünk. Az ajtó Isten felé, az örök élet felé nyitva áll. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy haláloddal kinyitottad az Élet kapuját!

 

19

„Ki a keresztény?”

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10,9-10)

Szinte napra pontosan 29 éve, hogy megtértem, tizenhat éves voltam akkoriban és kollégiumban laktam, ahol mindenki észrevette az életemben a szembetűnő változást, amikor szemük láttára egy szétcsúszott ateistából egy borzasztóan lelkes kereszténnyé változtam. Óriási elánnal vetettem bele magam a hittérítésbe, boldog-boldogtalannak elmondtam, hogy mit tett értem Jézus és hogyan lettem kereszténnyé.

Ám egyszer az egyik barátom megkérdezte, hogy tulajdonképpen ki a keresztény? Olyan váratlanul ért a kérdés, mintha azt kérdezték volna tőlem biciklizés közben, hogy miért nem dőlök el. Hosszas fejtegetésbe kezdtem arról, hogy milyennek kell lennie egy ideális, erkölcsös kereszténynek, de arckifejezéséből ítélve nem lehettem túl meggyőző. Engem is leforrázott a felsülésem, különösen amikor eszembe jutott egy népszerű fizikus mondása, mely szerint az ember csak azt nem tudja egyszerű szavakkal elmagyarázni, amit maga sem ért. Ma már a missziói lelkesedésem nem a régi, de az előbbi kérdést néhány egyszerű szóval meg tudom válaszolni: keresztény az, aki Jézus Krisztusban hisz.

Manapság a közbeszédben egyre több szó esik a kereszténységről, ami akár örvendetes is lehetne, csakhogy közben Jézusról egy árva szó sem esik. Pedig Jézus maga az ajtó, a kereszténységünk ajtaja, melyen át közlekedünk és jutunk hozzá mindenhez, ami az életünkhöz szükséges. Jézus tehát nem kerülhető meg, ha kereszténységről beszélhetünk, már ha tényleg olyan kereszténységet akarunk, amelynek a Jézusban Krisztusvan való hit az alapja. A Húsvét ünnepe jó alkalom, hogy figyeljünk arra, ki megy be az ajtón és ki próbálkozik az ablakoknál.

Csontos András

20

 

Efezus 3,1-13

Krisztus titka. Ez volt, ami megragadott ebben az igerészben, és ami elgondolkodtatott.

Isten a zsidó népet választotta ki az Ószövetségben, a saját népének nevezi őket. Mikor megérkezett Jézus elsősorban a zsidóknak beszélt. Mikor a kánaáni asszony segítséget kért tőle először azt mondja Jézus, hogy Ő nem küldetett máshoz, csak Izráél házának elveszett juhaihoz (Mt 15,24). Másodszor pedig azt, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak (Mt 15,26).

Ha itt befejeződne a történet, nem lenne jó hír a nem zsidóknak, azt érezhetnék, hogy másodrendűek. De nem is lenne baj, hiszen ahogy énekeljük Kegyelmed elég. Nem kell nekünk dicsőség, hogy elsők legyünk. Isten kegyelme akkora ajándék, hogy szolgaként leélném az életemet az Ő országában, hiszen valóban szolgák vagyunk. És az bőven elég lenne a boldogsághoz, ha csak Isten közelében lehetünk. A kánaáni asszony válasza Jézushoz: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” (Mt 15,27) Ez aztán alázat. Ahelyett, hogy megsértődne, ahelyett hogy az egója vezetné, inkább azt mondja, úgy van, Uram. És Jézus mit tesz? Segít neki. Az asszony lányát, akit gonosz lélek gyötört megszabadítja, kegyelme kiárad rá. És itt lestünk bele abba a titokba, amit először említettem. Enged Krisztus bepillantást ebbe a titokba, hogy nem csak a zsidókat gyógyítja, hanem mindenkit, aki alázattal és hittel fordul hozzá.

„Hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által.” (Ef 3,6) – mondja Pál. Pálnak adatot, hogy elterjessze az evangéliumot az egész világon nem csak a zsidóknak. (Ef 3,8-10)

A zsidóknál a körülmetélés volt a jele Isten szövetségének, viszont a Kolossé levélben Pál azt mondja, hogy „Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által…” (Kol 2,11-15)

Krisztus a keresztfán kiárasztotta a kegyelmét az egész világra és beteljesedett, amit Isten ígért, hogy Ábrahám utódja által nyer áldást a föld valamennyi népe. (1Móz 22,18)

Így tehát Húsvétkor emlékezzünk meg róla, hogy „nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad” (Kol 3,11), hanem Krisztus halála, megváltás minden népnek, és Jézus által leszünk testvérekké, illetve Isten kiválasztott népévé, Isten gyermekeivé.

Fodor Ferenc

21

 

„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illataként.” (Ef 5,1)

Mennyei Édesatyám, hálaadással köszönöm végtelen szereteted, hogy gyermekeddé fogadtál és örök életet készítettél a számomra is!

Szaniszló Mária

22

 

„És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak.” (Mt 27,51)

A hetekben tanítottam ovisoknak azt a történetet, melyben Jézus tanítványai nem akarták odaengedni a Mesterhez a gyermekeket. Jézus megharagudott tanítványaira, és kifejezte, hogy szeretné, ha a gyermekek hozzá mennének. Elképzeltem, milyen örömmel futottak ezután oda Hozzá az apróságok, és temették bele magukat Jézus ölelésébe.

Mióta Ádám és Éva vétkezett, a bűn távol tartott minden embert attól, hogy Istenhez mehessen, és Vele kapcsolatban legyen. Ennek ellenére Isten végig szerette az embereket és azt akarta, hogy Hozzá menjenek.

Amikor Isten elkészíttette Mózessel a szent sátrat, a Szentek szentjét és a Szentélyt elválasztó kárpit is ezt az elválasztottságot jelképezte. A Szentek szentjébe, Isten jelenlétébe csak a főpap léphetet egy évben egyszer, és akkor is bonyolult szertartásokat kellett elvégezni azt megelőzően, hogy meg ne haljon Isten jelenlétében.

Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, a Templomban lévő kárpit felülről az aljáig kettéhasadt. Isten ezzel azt fejezte ki, hogy elhárult az akadály Isten és ember között, és az Úr Jézus a halálával megnyitotta az utat a szent Isten jelenlétébe. Aki hisz az Úr Jézusban, az az Atyához mehet.

Azt hiszem, sokszor fel sem fogjuk, hogy ez milyen hatalmas dolog. Én, a bűnös, csetlő-botló ember a szent Isten jelenlétébe mehetek, az Ő családjában élhetek, és úgy rohanhatok szerető karjaiba, mint annak idején a gyermekek Jézushoz. Karjaiban megnyugodhatok, biztonságban lehetek, szeretett vagyok.

Istenes Rita

23

 

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni” (Ézs 43,18-19)

Egy fiatal családban egyetlen kislány gyermek volt. Az édesapa úgy döntött, hogy nem fogják megünnepelni egyikőjük születésnapját sem, mert ő annyi elhanyagolást, annyi mellőzést élt meg gyermekkori születésnapjain, hogy nem akarja új családjába hozni azokat a régi sebeket…

A kislány így hamar megtanulta, hogy a születésnap nem ünnep. Furcsa módon éppen ezzel őrizték meg a régi sebeket, éppen így konzerválták, sőt tovább is adták azt, amit az apa érezhetett: nem vagyok méltó a többiek szeretetére, nem vagyok különleges, nem érdemlek többlet figyelmet egyetlen napon sem.

A múlt sebei valóságosak. Az azonban, ahogy ezek miatt látjuk önmagunkat, erősen elhajlik Isten igazságától. Rányomja a bélyegét a mára és ezzel befolyásolja a jövőnket is. Jézus Krisztus gyógyító szeretete nemcsak a jövőnket állítja helyre (én újat cselekszem), hanem határozottan felszólít arra: add fel a Keresztre a múltad minden bűnét, sebét, torz látását (ne a régi dolgokat emlegessétek) és engedd meg, hogy feltámasszalak (most kezd kibontakozni az ÚJ)! Nemcsak az utolsó napon, hanem már most, a jelenedben.

Milyen ajándék, hogy ez az édesapa megkapta és megértette ezt. 42 évesen, egy csendes héten meghallott egy Istentől jövő szót: „Fiam!” Csak ennyit. Aztán jött a többi is: „enyém vagy”, „szeretlek”, „drágának tartalak”, „értékes vagy”, „szemem fénye”, „gyermekem”, „veled vagyok”… és az Úr Jézus igaz szava lassan kimosta szívéből azt a sok-sok régi hazugságot.

Isten szemével nézni önmagunkat a legszebb tükör. Keresni, hogy Ő mit mond rólunk, milyennek lát, hogyan állítja helyre a múltban összetört szívünket, lelki öröm. Ez pedig egy Krisztusban megalapozott jövőbe vezet. Ha nem haltunk meg Őbenne a réginek, nem bontakozik ki az ÚJ. Ez IS a feltámadás, amit lehet hálaadással kérni…

Csilla, Éva

24

 

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4,16)

Életünk során harcolunk bűneink ellen. Minden elbukás reményteljes újrakezdési lehetőség is, mert tart a kegyelmi idő. Jézus halálával váltságot szerzett és kimenekedést. Ne uralkodjék felettünk a bűn! Amíg földi életünk tart, tart a harcunk is a bűneink ellen. Magunktól nem lennénk rá képesek, segítségünk a Szentlélek. Megláttatja botlásainkat, tévedéseinket és elvezet a király székéhez, hogy bűnbánatra jussunk. Isten Szentlelke új életre hív., azaz a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez.

Járuljunk naponta a kegyelem királyi székéhez! Boruljunk le hálaadással és magasztalással, mert Isten számára elkülönítettek vagyunk. Ő megszólított, elhívott s szeretett gyermekei lettünk, éljünk is ehhez méltóan!

„A bűn elleni harcunkban Jézus, légy menedékünk, segítségünk!” Ámen!

(Fejes I.)

25

 

Mit jelent a böjt? Áldozatot hozni, feladni valamit azért, hogy Istennel legyek és Rá figyeljek. Jézus azt ígérte: „Íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig.” Sok minden küzd azért, hogy ezt ne tudjuk átélni. A felborult prioritásunk, a mindennapos, terhelő feladataink, szoros határidők, mások felé irányuló megfelelési kényszerünk és megannyi személyes harc, kísértés, küzdelem. De Isten mindeközben vár ránk. Felé nem kell semmit sem teljesítenünk, csak azt szeretné, ha ott lennénk Vele, megnyugodnánk nála, elmesélnénk neki a bennünk zajló világot, megismernénk az Ő szándékait, figyelnénk a szavára. Mit tehetek, hogy megpihenhessek az ő jelenlétében? Mi az, ami akadályoz, elválaszt attól, hogy Vele lehessek? Jó, ha ezt a kérdést fel tudjuk tenni magunknak és Neki, és hagyjuk, hogy megszülessen a válasz. Ő mindent odaadott azért, hogy velünk lehessen. Mi az, amit nekem kell elengednem, megtennem, hogy közelebb kerüljek hozzá?

T&M

26

Újra terem a fügefa

„Az ő ura pedig mondta néki: Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25,21)

Alig egy éve megfordult alattam, körülöttem, velem a világ. Anyósom halála, lakhatási bizonytalanságunk, sógorok közti vérre menő viszály, munkahelyi aggodalmak és önbizalomvesztés sorra dőltek le az eddig biztos dolgok. Milyen érdekes a magyar nyelv. Ha velem fordult meg, az azt jelenti rajta, benne álltam, ha körülöttem, az azt, minden változott, de én nem, ha alattam, az meg azt, hogy én az Istenbe kapaszkodva néztem, ahogy a lábaim alatt változik minden. Nyilván hatással volt rám, de nem semmisített meg. Mennyire különböző a három nézőpont.

És vajon tudatosok vagyunk-e amikor kimondjuk ezeket a szavakat?!

Alig egy éve arról tudtam bizonyságot tenni, hogy a fügefa példázatán keresztül látva magam tudtam, éreztem és akartam, hogy dolgozzon rajtam, értem, bennem Krisztus még egy évet, hogy újra gyümölcsöt teremhessek. Mert hiszem, hogy Isten a talentumainkat használatra, nem elásásra adta. Ami biztos volt; az Istenbe vetett hitem, a mellém adott társam, és a talentumaim, hogy én pedagógusnak rendeltettem, ezek maradtak. De ez volt a legtöbb is, amim lehetett! Nem egy vágyott rendben vagy jövőben bíztam, hanem az én szerető Mennyei Atyámban, aki több mint 26 éve vezet, oltalmaz, véd a hibáimmal és bűneim ellenére is. Tőle kértük azt, amiért most csak hálát adhatunk. Házat, jó munkahelyet, anyagi biztonságot, megbecsülést.

És most így értem és élem az Igét: „Az ő ura pedig mondta néki: Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25,21)

Kránitzné Helga, a ti Macitok

27

 

A napokban kezembe került a konfirmációi emléklapom. Éppen tíz éve annak, hogy bizonyságot tehettem előttetek. A konfirmációs igevers pedig, amit választottam az Ézsaiás 49,15-16:

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.”

Azért választottam ezt a verset, mert a nővéremet és engem elhagytak a szüleink, amikor még nagyon kicsik voltunk. Anyai nagymamánk nevelt minket faluhelyen egy kis szoba-konyhás házban. Hétéves voltam, amikor életemben először találkoztam szüleinkkel, s miután 9 és 11 évesen magukhoz vettek minket, a legtöbb jó az volt, hogy volt kit apukának és anyukának szólítanunk.

Már elmúltam 61 éves, de csak tíz éve annak, hogy meghallottam és felismertem az én Mennyei Édesapám szerető hangját, és betölthette a szívemet egy addig ismeretlen gyermeki öröm. Nem lehetünk túl idősek ehhez a hazatéréshez!

A lélek igazságérzete joggal kiáltja bele a mindenségbe: Legalább az Isten szeressen, legalább az Ő jelenlétében hadd vegyek egy nagy levegőt, és tudjon enyhülni sorsom szorítása!

Hát ennek a nyomorúságnak a betegét gyógyítja meg Jézus az Ő megváltó áldozatával.

Legyen áldott érte örökké! Ámen!

T.É.

28

 

„Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá…” (1Kor 1,30)

Már 17 éve megtért ember voltam, amikor szembesültem azzal, mennyivel többet jelent a megváltás, mint azt addig gondoltam.

Amikor Ádám és Éva vétkeztek, megszakadt a harmonikus kapcsolatuk Istennel. Féltek Tőle, elrejtőztek előle (1Móz 3,10). A megváltással először is helyreáll az Istennel való kapcsolatunk, és Isten gyermekeivé lehetünk.

A bűn következményeként Ádám és Éva elkezdett rejtőzködni egymás elől is: fügefa-levelekből ágyékkötőket készítettek maguknak, hogy eltakarják szégyenüket (1Móz 3,7). A bűn miatt azóta is rejtőzködnek egymás elől az emberek, nehogy mások rájöjjenek, milyenek is valójában. Nem szeretjük felvállalni egymás előtt gyengeségeinket, bűneinket. De a megváltás erre is hatással van. Már nem kell igaznak mutatnom magam, mert az igazságom nem a saját teljesítményemben van, hanem abban, amit Jézus tett értem a kereszten. Ezért felvállalhatom a gyengeségeimet és bűneimet az emberek előtt, mert nem az határoz meg, amit ők gondolnak rólam, hanem amit Isten mond: Jézusért igaz vagyok.

De nem csak a mások rólam való gondolkozása alól váltott meg Jézus, hanem az alól is, én mit gondolok magamról. Pál ezt jól értette: „Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett” (1Kor 4,3). Akármit is gondolnék magamról, az számít, Isten mit mond rólam: szeretett, értékes, szent és igaz vagyok, akiben Ő gyönyörködik, akárcsak a Fiában. Igazítsam ehhez a gondolataimat!

Utoljára, de nem utolsó sorban, Jézus megváltója a természetnek is. Egy nap nem lesz halál, betegség, éhínség és háború. Megújul majd az egész világ, és Isten gyermekei – én is – egy ilyen világban élhetünk majd. „A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára” (Rm 8,21).

Megváltó, helyreállító Istenünk van!

Istenes Rita

29

Kik vagyunk?

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 1,9)

Tudjuk, hogy elhívásunk van. Amikor azonban jönnek a sötétebb napok, az életesemények viharfelhői, könnyen elfelejtjük. Erősödjünk meg most abban, hogy kik vagyunk, kiknek nevez minket Istenünk:

választott nemzettség

Szeretetből, mindent megelőzően lettünk kiválasztva és betagolva Isten népének nagy családjába. Feladatra hívattunk el: áldásban részesülünk, hogy áldássá lehessünk.

királyi papság

Nem biztos, hogy mindannyian teológiát végeztünk, mégis azt állítja rólunk az Ige, hogy a Királyok Királya, Uraknak Ura állított maga mellé papi szolgálatra: közbenjárásra másokért és az Ő képviseletére mások felé.

szent nemzet

Isten számára elkülönített nemzet, közösség, család lehetünk. Egységben Krisztussal, egységben egymással.

Isten tulajdonba vett népe

Az Ő tulajdonai vagyunk, így nem a magunkéi. Egyénenként is, közösségként is az Övé. Hangozzék a szívünkben ma: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy!” Név szerint, egyenként, egészen.

…hogy hirdessétek nagy tetteit

Milyen erőt adó, ahogy Mennyei Atyánk először felsorolja, mi minden vagyunk az Ő számára, majd ezt követően mondja el, miért történt meg ez a kiválasztás mivelünk: …hogy Őt hirdessük az életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, az Ő dicsőségére.

Végül pedig: ki is Ő? Ki mondja megmásíthatatlan szóval rólunk mindezt?

…aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket

Ő a Csodálatos Tanácsos, az Erős Isten, az Örökkévaló Atya, a Békesség Fejedelme – az Úr Jézus Krisztus.

Sz.É.

30

Cím

Tartalom

szerző

31

Cím

Tartalom

szerzőÁprilis

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

 1

Cím

Tartalom

szerző

 2

Cím

Tartalom

szerző

 3

Cím

Tartalom

szerző

 4

Cím

Tartalom

szerző

 5

Cím

Tartalom

szerző

 6

Cím

Tartalom

szerző

 7

Cím

Tartalom

szerző

 8

Cím

Tartalom

szerző

 9

Cím

Tartalom

szerző

 10

Cím

Tartalom

szerző

 11

Cím

Tartalom

szerző

 12

Cím

Tartalom

szerző

 13

Cím

Tartalom

szerző

vissza az elejére

Böjti Kalendárium

Böjti időszakot támogató gondolatok, melyek húsvét ünnepére segíthetnek a lelki készülődésben.

Megnézem >

Eseménynaptár

Összes esemény >

Tábori Regisztráció

2020. június 26. - július 1
Balatonszárszó-SDG Hotel

Tábori tájékoztató
itt olvasható >

A táborban való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálok >

Aktuális híreink

Online Imakérés

Imacsoportunk az Ön kérését is szívesen képviseli Isten előtt.

Imát Szeretnék >

Segíthet Nekünk

Figyelmébe Ajáljuk

Online elérhető Biblia

www.abibliamindenkie.hu

Magyarországi Református Egyház weboldala

www.reformatus.hu

Dunamelléki Református Egyházkerület weboldala

www.parokia.hu