Istentisztelet

Isten hozott gyülekezetünk központi alkalmán: az istentiszteleten!

 

Mi az istentisztelet? Mi történik igazán?

Az istentisztelet közösségünk központi alkalma, a személyek és csoportok ünnepi találkozója Istennel és egymással.

Jézus ígérte tanítványainak: „Ha ketten-hárman összegyűltök a nevemben, én ott vagyok közöttetek.” Isten bibliai szakaszok felolvasásán és a prédikáción keresztül szólít meg minket, mi pedig énekekkel, és imádságokkal válaszolunk Neki – mindez a tisztelet és hódolat légkörében.

Az istentisztelet tulajdonképpen párbeszéd Isten és köztünk. Köszöntéssel, hirdetéssel kezdünk – közösségi életünk közérdekű eseményeit osztjuk meg. Utána énekes dicsőítéssel szólítjuk meg Istent. A bibliai szakasz felolvasása és magyarázata lelkészeink faladata. Mindezt népes munkatársi csapat
segíti: hangosítók, vetítők, zenészek, fogadó csoport… Az alkalommal párhuzamosan gyermekek számára is vannak korosztályos csoportok, róluk a hitoktatóink gondoskodnak – így együtt jöhet a család apraja-nagyja.

Minden hónap 1. vasárnapján úrvacsorás, utolsón pedig imaszolgálatos istentiszteleteink vannak. Keresztelés a közben levő vasárnapokon történhet.

 

Miről szól a prédikáció?

A prédikációk a bibliai történetekről és tanításokról szólnak, bennük Istenről és rólunk emberekről. A központi üzenet Jézus Krisztus személyéről és megváltói munkájáról szól. De szó esik az élet sokféle dolgáról: szeretetről, haragról, munkáról, családról, gyereknevelésről, becsületről és bűnről, lelki és kapcsolati problémákról, halálról és szenvedésről, megbocsátásról, az élet értelméről, igazságról, hitről, csodákról, az örök életről, kísértésről, küzdelemről – mindezekről a mai kor nyelvén, azzal a céllal, hogy a hallottakat hasznosíthassuk, és beépíthessük az életünkbe.

 

Kik jöhetnek? Baj, ha nem vagyok hívő, vagy nem református felekezetű vagyok?

Az alkalom nem zártkörű – bárki jöhet, aki kíváncsi Isten személyére, és szavára nyitott. Nem kritérium az egyháztagság, a felekezethez tartozás, sőt még a hit sem. Egy kritérium van: egymás és Isten tisztelete.

 

Hogy viselkedjek? Mik a szokások?

Az alkalom előtt és után lehet beszélgetni, ismerkedni, hitmélyítő könyveket vásárolni. Az alkalom alatt csak figyeljünk, és kövessük a liturgia eseményeit, amit a lelkész és munkatársai mondanak.

 

Kell adakoznom?

Az adakozás önkéntes. Látogatóinktól nem várunk semmilyen anyagi áldozatot. A gyülekezet anyagi terheit (munkatársak fizetése, rezsik, missziói költségek) az elkötelezett tagság hordozza.

 

Ha kérdéseim vannak, feltehetem őket?

Maga az istentisztelet kevéssé alkalmas az interakcióra/párbeszédre, de érdemes jegyzetelni, felírni a kérdéseinket, amit az alkalom után feltehetünk a prédikátornak, vagy a hitben nálunk érettebb gyülekezeti tagoknak. Ezen kívül a kérdések és párbeszéd helyei a kiscsoportok is, amikből válogathat az érdeklődő.

 

Mikor van az istentisztelet?

Vasárnap délelőtt 10-től 11-ig tart az istentisztelet, az alkalmakat az úrvacsora, keresztelő, vagy imaszolgálat 20-30 perccel meghosszabbíthatja.

vissza az elejére

Pünkösdelő

Hisszük, hogy Istennek a másokban elvégzett munkája és annak megismerése is áldássá lehet sokakban és nem utolsó sorban dicsőségére szól Istenünknek. Olvassuk tehát nyitott szívvel gyülekezeti tagjaink vallomásait arról, mi mindent vitt végbe életükben Urunk és hagyjuk, hogy a Szentlélek ezen írások által bennünk is megnyilatkozzék!

Megnézem >

Eseménynaptár

Összes esemény >

Tábori Regisztráció

2021. június 25-30.
Balatonszárszó-SDG Hotel

Tábori tájékoztató
itt olvasható >

A táborban való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálok >

Aktuális híreink

Online Imakérés

Imacsoportunk az Ön kérését is szívesen képviseli Isten előtt.

Imát Szeretnék >

Segíthet Nekünk

Figyelmébe Ajáljuk

Online elérhető Biblia

www.abibliamindenkie.hu

Magyarországi Református Egyház weboldala

www.reformatus.hu

Dunamelléki Református Egyházkerület weboldala

www.parokia.hu