Csendesnap

„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn 3,30)

Ez a Keresztelő Jánostól származó igevers a kezdetek óta mottója a hitmélyítő csendesnapjainknak. Mert hitem szerint Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei életében folyamatos legyen a lelki növekedés. Az Ő terve az, hogy függetlenül a körülményektől lelkileg az életünk folyamatosan felfelé kell, hogy tartson. Ő ehhez a növekedéshez mindent biztosít, ehhez a növekedéshez nincs másra szükség, mint az élő forrásra, Jézusra, aki adja magát, aki mindig rendelkezésünkre áll. Az elmúlt másfél évben nehéz volt hitben erősen állni, gyakran kellett magamat emlékeztetni, arra, hogy ne azt nézzem, ami az orrom előtt van, hanem nézzek felfelé. Az elmúlt másfél évben életünk napjait alapvetően meghatározta a járvány. Amikor már templomba se járhattunk, amikor a gyerekem arról számolt be, hogy van ismerőse, akit csak maszkban látott, nem is tudja hogyan néz ki maszk nélkül, amikor a Karácsony, a Húsvét úgy kellett, hogy elteljen, hogy nem látogathattuk meg a vidéken élő szüleinket, vagy nem jöhettek látogatóba az idősebb testvérekhez a gyermekeik, unokáik, amikor halálhírek jutottak el hozzánk, nehéz volt arra gondolni, hogy Isten növekedést tervezett a számunkra.

 

Az idei csendesnapunkon a beszélgetéseink központi témája a veszteségeink lesznek. Mert az elmúlt évben sok, és sokféle veszteségünk volt. Egyetemista gyermekeim „elvesztettek” az egyetemi éveikből közel 3 félévet. És ez csak egyféle veszteség.

Ott a kérdés: miért engedi ezt meg Isten? Sőt, hol van ebben a helyzetben Isten?

Bolyki László az igei alkalmaknak a következő címet adta: „A völgyek Istene”. Bibliai és személyes történeteken keresztül arról szeretne bizonyságot tenni, hogy Istenhez legszorosabban a mélységek idején tudunk kapcsolódni.

Igen, az elmúlt időszakban sokszor voltunk mélyben. Ezen az alkalmon azt kellene megértenünk, hogy Isten megengedi a mélyeket, felhasználja azokat, és közben ott is van velünk. Mert ahogyan Ézsiás próféta a könyvében az 53. fejezetben írja, Jézusra előre mutatva: „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.”

A nehézségeket ismeri, azokat megengedi az életünkben, azáltal formál minket. József élete jut eszembe, Isten őt arra szánta, hogy ő legyen az, aki megmenti a választott népet az éhínség idején. Ehhez az egyiptomi fáraó főemberévé kellett válnia.

Ehhez a tervhez az indulás emberi nézőpontból nem is volt rossz. József az apja kedvence volt, mindent megkapott, amire szüksége volt, akár elküldhette volna őt Jákób tanulni Egyiptomba, ahol aztán eljuthatott volna a fáraó tanácsadói közé.

De Isten más úton vezette. Völgyeken, mélységeken át. Mert ezeken a mélységeken keresztül vált József azzá, akinek őt Isten látni akarta, mert a mélységekben tudott József igazán Istennel kapcsolatba kerülni. És a nagy tervhez Józsefnek erre volt szüksége. Szoros kapcsolatra Istennel. Ennek a tervnek a betöltéséhez nem elég cifra kabátban besétálni a fáraó tanácstermébe.

Október 2-án a templomban csendesnapot tartunk. Ez az alkalom lehetőség arra, hogy hozzuk magunkkal mindazt a veszteséget, amit megéltünk az elmúlt időszakba. Tegyük Isten elé, és kérjük, kezdjen el dolgozni velünk, rajtunk. Mert, ahogy Isten fel tudja használni a mélységeket a javunkra, ugyanúgy a nem kezelt veszteségek be is ékelődhetnek Isten és közénk. És ami javunkra lehetne, ami erősíthetné a kapcsolatot, az lesz az, ami elválaszt, ami gyengít.

Ezen az októberi szombaton kérjünk Istentől látásmód váltást, hogy megélhessük, hogy az az Ő akarata, hogy minden a mi javunkra szolgáljon, mert Ő azt mondta, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. (Rm 8,28)

Ne féljünk a mélységektől, ha tudhatjuk, hogy Ő velünk van. És nézzünk rá úgy az elmúlt év mélységeire, hogy akarjuk benne meglátni azt, hogy Isten ott is ott volt velünk. Hogy vegyük számba mindazt, amit elvégzett bennünk ez alatt az idő alatt. Hogy meglássuk, vele győzedelmesen tudunk kijönni a mélységből. Hogy végül mindez hálára indítson Isten irányába. Hogy megláthassuk az egész képet egyben, melyre azt mondhatjuk, amit József: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.” (1Móz 50,20)

Így hívogatlak benneteket erre a szombati napra, hogy járjuk be együtt ezt a lelki utat, melyben Isten Neked és nekem szánt személyes üzenetét kérhetjük el, és kaphatjuk meg.

Hívogassatok másokat is!

Az alkalom 9:30-kor kezdődik a templomban.

Hogy a szervezés könnyebb, és hatékonyabb legyen, szeretnénk kérni, hogy regisztráljátok magatokat és azokat, akik veletek jönnek a rendezvényre az alábbi űrlapon. Ez különösen fontos a gyerekalkalmak szervezése szempontjából. Ugyanakkor a regisztráció nem feltétele a részvételnek!

Kérlek benneteket hordozzátok velünk együtt imádságban az alkalmat, a készülődést, a szolgálókat, és mindenkit akinek ott a helye október 2-án a templomban!

Szabóné Szónok Enikő

 
A tervezett program:

 

 9:30 Gyülekezés, dicsőítés
10:00 Vezetett egyéni csendesség
10:10 Igehirdetés – Bolyki László
11:10 Szünet
11:25 Kiscsoportos megbeszélés
12:30 Ebédszünet
13:30 Dicsőítés
13:45 Igehirdetés – Bolyki László
14:45 Bizonyságtétel
15:00 Szünet
15:30 Kiscsoportos megbeszélés
16:10 Dicsőítés / imaszolgálat
16:40 Áldás

 

 


 

„..Neki növekednie kell, nékem pedig kisebbednem” (Jn 3,30)

Keresztelő János mondta ezt, de több, mint hat éve, amikor egy kis szervezőcsapatban megérlelte Isten, hogy szervezzenek gyülekezeti hitmélyítő csendesnapot, és kerestük azt a gondolatot, amely ennek az alkalomnak mottója lehet, ez az ige jött elénk.

Miért csendesnap? Mert Isten minőségi időt szeretne velünk tölteni, és ehhez több kell, mint egy igei alkalom.

Mert ahhoz, hogy Isten megszólaljon, el kell csendesednem.

Mert miközben megélem Istennel való közösségemet, együtt vagyok a gyülekezettel, akikkel a testvéri közösséget is megélem.

Mert jó együtt lenni Istennel, és a testvérekkel.

Mert amikor szervezni kezdtük, akkor a fizikai templomunk már készen állt, és végre nem kellett helyett keresnünk, ahol együtt lehetünk.

Miért növekedés? Mert az az élet jele. Ahol élet van, ott növekedés is van.

Mi a célunk? Hogy aki eljön, ha lehet, ne úgy menjen haza, ahogyan megérkezett. Lépjen egyet előre azon az úton, amin Isten Őt elindította.

Kiket várunk? Ez egy hitmélyítő alkalom, ezért mindenkit várunk, aki szeretne előrébb lépni. Bár gyülekezeti alkalomként szervezzük, de mindenkit szeretettel várunk, aki aznap Istennel és az övéivel szeretne egy napot eltölteni.

Hogy néz ki egy ilyen nap? Vendég igehirdető szolgál köztünk, egyrészt azért, mert a növekedésen belül minden évben van egy központi téma, és ezzel kapcsolatban keresünk igehirdetőt, másrészt a lelkészeink az év 364 napján szolgálnak felénk, ezen a napon mi szeretnénk szolgálni feléjük azzal, hogy egyszerűen csak beüljenek közénk, és töltődjenek.

Dicsőítések, kiscsoportos beszélgetések, vezetett csendesség, imaközösség, imaszolgálat, bizonyságtétel, ezek mind helyet kapnak ezen a napon. És persze a közösen elfogyasztott ebéd is elmaradhatatlan része a napnak.

És a gyerekek? Miután gyülekezetünkben nagyon sok kisgyerekes család van, így a csendesnap alatt a gyerekeknek is a koruknak megfelelő alkalommal készülünk, ahol helye van az igének, de a játéknak, és aki igényli a szundikálásnak is. Ovis kortól várjuk őket, a kisebbek és szüleik számára baba-mama szoba áll rendelkezésre.

Milyen gyakran kerül megrendezésre? Ez az alkalom egy évben egyszer van, idén őszre tervezzük.

Szeretettel várunk mindenkit, aki velünk együtt érzi azt, hogy ahhoz, hogy Jézus növekedhessen bennünk, nekünk helyet kell adnunk Neki. Ehhez kisebbé kell válnunk, elengednünk mindent, ami ezt akadályozza. Hogy Jézus növekedjen bennünk, míg mi is elmondhatjuk: élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gal.2:20)

vissza az elejére

Ige a négyzeten

Ha szeretsz játszani, taktikázni nem félsz a kérdésektől, feladatoktól, akkor ez neked szól.

Megnézem >

Elmélyülő

Heti igei gondolatok minden szerdán - minden léleknek!

Megnézem >

Eseménynaptár

Összes esemény >

Tábori Regisztráció

2022. június 24-29.
Gyülekezeti tábor

Tábori tájékoztató
itt olvasható >

A táborban való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálok >

Aktuális híreink

Online Imakérés

Imacsoportunk az Ön kérését is szívesen képviseli Isten előtt.

Imát Szeretnék >

Segíthet Nekünk

Figyelmébe Ajáljuk

Online elérhető Biblia

www.abibliamindenkie.hu

Magyarországi Református Egyház weboldala

www.reformatus.hu

Dunamelléki Református Egyházkerület weboldala

www.parokia.hu